Home

Al in 1952 werd in Delft het besluit genomen een overkoepelende organisatie voor koren op te richten: de Federatie van Delftse Zangkoren (FDZ). De FDZ is hét platform waar koren hun krachten kunnen bundelen. Dat gebeurt ‘virtueel’ door een informatieve website en door een maandelijks verschijnende ‘Korenbrief’, met onder meer verslagen en aankondigingen. Daarnaast zijn er ‘fysieke’ bijeenkomsten, zoals de jaarlijkse ‘Korenpresentatie’ in het DOK, het ‘Stedelijk Kerstconcert’ in de Maria van Jessekerk en een algemene ledenvergadering, waar aangesloten koren inspraak hebben.

 

De FDZ zorgt voor

 

* kennisuitwisseling

 

* de mogelijkheid om koren bij elkaar te brengen

 

* belangenbehartiging.

 

De waarde van de FDZ is dus meer dan de ‘optelsom’ van het aantal koren, dat lid is. Door zich aan te sluiten bij de FDZ laten koren op hun beurt bovendien zien solidair te zijn met elkaar en zich verbonden te voelen met het Delftse koorleven. Website: www.federatiedelftsezangkoren.nl

 

E-mail: info@federatiedelftsezangkoren.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Federatie van Delftse Zangkorengeeft koorzangers al meer dan zestig jaar een stem

 

DE FEDERATIE VAN DELFTSE ZANGKOREN - GEEFT KOORZANGERS AL MEER DAN ZESTIG JAAR EEN STEM