Bestuur

Bestuur van de FDZ

Voorzitter: Hans Geers

Redacteur Korenbrief: Ton Milani

h.j.geers@gmail.com

tonmilani@gmail.com

 

 

 

Secretaris: Bert van den Braak

bertvandenbraak1@gmail.com

 

 

Penningmeester:Simon Huisman

 

simonhuisman@ziggo.nl

 

 

 

Bankrekening:NL28 INGB 0000 475980 t.n.v. Penningmee

ster Federatie van Delftse Zangkoren te Delft

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

40397364