Informatie

NIEUWE WEGEN VOOR FEDERATIE

 

Om de aangesloten koren nog beter te bedienen zijn er dit jaar 3 werkgroepen gevormd.

 

1. Denktank

Deze bestaat uit afgevaardigden van New Sound, Close Enough, Ars Vocalis, Cantarella en Delft Blue. Namens FDZ heeft Eveline Mank hier zitting in en Ton Milani doet de verslaglegging. Voorzitter is Jan Doorduijn. Deze werkgroep moet met voorstellen komen voor een andere bestuursstructuur van FDZ en voor vergroting van het draagvlak van dit bestuur.

Contactadres: tonmilani@gmail.com

 

 

2. Korenpresentatie

Deze werkgroep o.l.v. Eveline Mank gaat zoeken naar vorm en locatie van dit jaarlijkse evenement (najaar 2017).

De werkgroep zoekt nog leden.

Contactadres: eveline.mank@ziggo.nl

 

 

3. Stedelijk Kerstconcert

16 december 14.00u.

Maria van Jessekerk Delft

Deze werkgroep o.l.v. Eveline Mank gaat bekijken of beperkte aanpassingen in de opzet nodig zijn.

De werkgroep zoekt nog leden

Contactadres: eveline.mank@ziggo.nl

 

In 2018 zullen zeker weer andere werkgroepen gevormd gaan worden, zoals bv. een werkgroep 'Mannen, zing eens mee'.

 

 

K O R E N A V O N D E N

Deze worden elke eerste donderdag van de maand gehouden in het Rietveldtheater te Delft.

Ze worden georganiseerd door en zijn een initiatief van het Rietveldtheater.

Dit theater biedt de koren gratis een podium om zich te presenteren aan elkaar en aan een nieuw publiek.

FDZ ondersteunt deze avonden van harte.

De presentatie van deze avonden is steeds in handen van Ton Milani.

www.rietveldtheater.nl